Wednesday, 10/08/2022 - 07:04|
Chào mừng các bạn đã đến với Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
02/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

.

Ngày ban hành:
14/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 30/3/2018 UBND huyện Phù Yên Ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND, Kế hoạch kiểm tra công tác trang trí khánh tiết tại Hội trường, phòng họp của các cơ quan, đơn vị, trường học, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, nhà Văn hóa xã, bản, khối phố, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn huyện Phù Yên (KH đính kèm). Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị nghiên cứu và thực hiện.

Ngày ban hành:
04/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực