Wednesday, 10/08/2022 - 06:18|
Chào mừng các bạn đã đến với Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên
Văn bản liên quan

QĐ 2902. công nhận 27 xã thị trấn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ

Ngày ban hành:
25/01/2018
Ngày hiệu lực:
25/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

QĐ 3887. phê duyệt danh sách cán bộ công chức, viên chức hưởng trợ cấp lần đầu

Ngày ban hành:
05/01/2018
Ngày hiệu lực:
05/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

3936 QĐ-UBND -QĐ về việc nộp kinh phí thu hồi các khoản chi sai của các đợn vị dự toán thuộc  sự nghiệp giáo dục

Ngày ban hành:
30/12/2017
Ngày hiệu lực:
30/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

QĐ 2989. Phê duyệt danh sách nấu ăn bán trú, y tế học đường

Ngày ban hành:
16/11/2017
Ngày hiệu lực:
16/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực