Wednesday, 10/08/2022 - 06:01|
Chào mừng các bạn đã đến với Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
14/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

QĐ 2902. công nhận 27 xã thị trấn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ

Ngày ban hành:
25/01/2018
Ngày hiệu lực:
25/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

QĐ 3887. phê duyệt danh sách cán bộ công chức, viên chức hưởng trợ cấp lần đầu

Ngày ban hành:
05/01/2018
Ngày hiệu lực:
05/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

3936 QĐ-UBND -QĐ về việc nộp kinh phí thu hồi các khoản chi sai của các đợn vị dự toán thuộc  sự nghiệp giáo dục

Ngày ban hành:
30/12/2017
Ngày hiệu lực:
30/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực