Wednesday, 10/08/2022 - 06:31|
Chào mừng các bạn đã đến với Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên
 • Lường Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0396039689
  • Email:
   luongtham69@gmail.com
 • Nguyễn Đức Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm lịch sử; Quản lý kinh tế
  • Điện thoại:
   0362116668
  • Email:
   duchaigdpy@gmail.com
 • Cầm Văn Thạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Vật lý
  • Điện thoại:
   0963122963
  • Email:
   camthanhc3py@gmail.com