Wednesday, 10/08/2022 - 05:43|
Chào mừng các bạn đã đến với Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên
 • Nguyễn Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên (kiêm nhiệm)
  • Học hàm, học vị:
   Sư phạm Tiểu học
  • Điện thoại:
   0366595588
  • Email:
   phuonganpysl@gmail.com
 • Đinh Thúy Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên (kiêm nhiệm)
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Tiểu học
  • Điện thoại:
   0382.563.547
  • Email:
   thuyduyen1974@gmail.com