Wednesday, 10/08/2022 - 06:46|
Chào mừng các bạn đã đến với Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên
 • Trần Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0972.266.939
  • Email:
   tranyenpysl@gmail.com
 • Vũ Anh Thông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên (kiêm nhiệm)
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Vật lý
  • Điện thoại:
   0373325278
  • Email:
   vuthonggdpy@gmail.com
 • Cầm Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên (kiêm nhiệm)
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân sư phạm Địa lý
  • Điện thoại:
   0366680668
  • Email:
   camhuegdpy1985@gmail.com