Wednesday, 10/08/2022 - 05:12|
Chào mừng các bạn đã đến với Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên
 • Trần Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân Kế toán
  • Điện thoại:
   0989873788
  • Email:
   tranhang8889@gmail.com
 • Cầm Thị Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức kiêm nhiệm
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân Kế toán
  • Điện thoại:
   0346.612.999
  • Email:
   pgdpy2015@gmail.com
 • Cao Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân Kế toán
  • Điện thoại:
   0338.782.428
  • Email:
   caothugdpy@gmail.com
 • Hà Anh Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Sư phạm Toán, Quản lý Kinh tế
  • Điện thoại:
   0975706423
  • Email:
   anhtienpgdpy@gmail.com
 • Đinh Thị Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức kiêm nhiệm
  • Học hàm, học vị:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   0986.423.269
  • Email:
   tranghuyensla@gmail.com