Wednesday, 10/08/2022 - 05:55|
Chào mừng các bạn đã đến với Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên

TB 152. Sở GD kết luận sau hội nghị sơ kết chuyên môn giữa học kỳ I

Ngày ban hành:
18/12/2017
Ngày hiệu lực:
18/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

thành lập các hội đồng xét duyệt hoc sinh bán trú

Ngày ban hành:
26/09/2017
Ngày hiệu lực:
26/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Huong dan khai giang nam hoc 2017-2018

Ngày ban hành:
28/08/2017
Ngày hiệu lực:
28/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/08/2017
Ngày hiệu lực:
28/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực